27 februari 2018

Emballage: de vooravond van veranderingen

 

''De sector moet aan de slag''

Waar is mijn emballage? Veel ondernemers worstelen dagelijks met dit probleem. Om ondernemers te ondersteunen werd onlangs de Emballage Themadag ‘The Next Step!’ georganiseerd.

 

''De transportsector wordt gemanaged door vrachtbrieven. De logistieke keten is nog heel ouderwets ingericht.” De boodschap van keynotespreker Michiel Hoogenboom van Strategy Designer bij Business Models Inc, komt bij sommige aanwezigen op de Emballage Themadag 'The Next Step!' hard aan. Doel van de bijeenkomst in Bodegraven, georganiseerd door evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Beurtvaartadres, Y-our en Bexter, is meer inzicht geven in de kansen en mogelijkheden om emballage beter te managen, maar ook om na te denken over de keten als geheel.

Pijplijndenken

Het is echt één minuut voor twaalf 

 

''Want'', zo stelt Hoogenboom meerdere malen, “het is echt één minuut voor twaalf. Kijk naar bedrijven als Skype en Uber. Zij zijn de markt vanuit een totaal andere manier gaan benaderen. Het zijn platformen. Het ouderwetse pijplijndenken hebben zij achter zich gelaten. Zij zijn gaan denken vanuit de klant.” Aan de hand van het zogenoemde Canvas Business Model legt hij uit wat de verschillen zijn in de diensten zoals de logistiek deze aanbiedt en hoe nieuwkomers als Uber dat doen. “We staan echt aan de vooravond van veranderingen. De klant wil 24/7 service, de wereldbevolking groeit en de robotisering en het Internet of Things (IoT) rukken op. Dat gaat echt niet meer weg.''

Wereldwijd

Toch is het volgens hem nog niet te laat. “Maar de sector moet wel aan de slag”, aldus Hoogenboom. “Het huidige model zorgt voor veel onnodige emballage, weinig samenwerking en lage marges.” Inmiddels zijn er wel wat initiatieven wereldwijd, maar nog op kleine schaal en - helaas - niet in Nederland. “Cargomatic is in Amerika actief. Zij verzorgen het transport voor het laatste stuk. Dat zorgt voor veel voordelen. Zo rijden vrachtwagens minder leeg rond, krijgen leveranciers direct een bewijs van aflevering digitaal aangeleverd en wordt er sneller betaald. Bovendien kunnen klanten realtime volgen waar hun lading is.”

Connected ships

Maar wat heb je als ondernemer nu aan deze nieuwe technieken? Aart Rupert, CIO (Chief Information Officer) van Damen Schipyards, geeft in zijn lezing weer hoe de degelijke scheepsbouwer langzaam maar zeker is veranderd in een IT-scheepsbouwer. “Laat ik voorop stellen dat niemand weet waar het heen gaat. Niemand heeft de antwoorden. Maar je moet wel vooruit. Wij bouwen nu connected ships, waardoor we bijvoorbeeld op afstand kunnen zien wat er mis is of wanneer onderhoud nodig is.” Hij laat de portal zien waarop reders hun schepen kunnen volgen en daarbij gegevens als brandstofgebruik kunnen inzien. “Zo zag een sleepbootbedrijf bijvoorbeeld dat elke dag om vijf voor half vijf ’s middags het brandstofverbruik omhoog schoot. Als zo’n schip voluit gaat kost dat enorm veel brandstof. Wat bleek, de werknemers wilden gewoon vijf minuten eerder thuis zijn. Door daarop actief te sturen besparen ze inmiddels veel geld.”

TransFollow

Terug naar de hamvraag van de dag, want hoe kunnen al deze nieuwe technieken zorgen voor een betere en slimmere afhandeling van de emballage? TransFollow van distributeur Beurtvaartadres is zo’n platform dat daarvoor kan zorgen. Dit systeem van digitale vrachtbrieven helpt vooral om de afhandeling van vracht makkelijker te maken, maar helpt ook bij het organiseren van de emballage. Het mede door evofenedex en TLN ontwikkelde platform wordt gezien als de nieuwe digitale standaard. En met zo’n basis kan een ondernemer verder, want dankzij de forecastsoftware van Y-our is te voorspellen wanneer een piek optreedt in de emballage en wanneer een tekort dreigt. Dankzij de software is daarop te sturen en kunnen afspraken worden gemaakt met afnemers.

Realtime

TransFollow heeft een koppeling met onze software (Avalanche en TrackOnline). Wij maken het voor de eigenaar inzichtelijk waar de emballage zich bevindt. Zo kan bijna realtime gevolgd worden waar de emballage is. Door deze techniek kan bijvoorbeeld gekeken worden of een deur open of dicht is, wat de temperatuur is en de luchtvochtigheid. Via de webportal kunnen verladers precies zien waar hun emballage is en sneller schakelen om deze weer terug te krijgen. De bijeenkomsten zijn voor veel ondernemers een echte eyeopener. Aan het eind van de dag geeft Hoogenboom de aanwezigen nog een advies mee. ‘’Zorg dat je huidige business doordraait, maar investeer in – en experimenteer met – nieuwe technologieën. Begin bij de klant en wees niet bang om de plank mis te slaan.’’

 

Meer informatie? Neem contact met ons op.