14 november 2017

Benelux Top: minister-president Mark Rutte en het belang van de Benelux e-CMR pilot

Minister-president Mark Rutte:

 

‘’Vandaag heb ik mijn Belgische en Luxemburgse collega’s ontvangen in Den Haag voor de jaarlijkse Benelux Top. De Benelux is op veel terreinen een proeftuin voor Europa en een voortrekker in de EU. Zo starten we een pilot met de digitale vrachtbrief, waarmee alleen in Nederland al 180 miljoen euro per jaar aan administratieve lasten kan worden bespaard.

 

Daarnaast verbeteren we de politiesamenwerking, zodat grensoverschrijdende criminaliteit nog beter aangepakt kan worden. En ten derde werken we verder aan wederzijdse erkenning van diploma’s in het hoger onderwijs en van professionele kwalificaties in het middelbaar beroepsonderwijs, zodat werken over de grens nog eenvoudiger wordt. Zo boeken we dus concrete resultaten in de Benelux.

 

Tijdens deze Benelux Top hebben we in het bijzonder gefocust op het thema duurzaamheid en innovatie. We zijn al koploper als het gaat om ICT en dat willen we ook op het gebied van duurzaamheid zijn. In het Gemeentemuseum in Den Haag hebben we gesproken met verschillende experts uit de wetenschap en het bedrijfsleven over o.a. de energietransitie en alternatieve brandstoffen.’’

 

Bron: Facebook minister-president Mark Rutte