23 december 2016

Bexter. De zelfsturende organisatie.

Wij zijn vanaf nu een zelfsturende organisatie. Dat houdt in dat de organisatie gaat bestaan uit branche gerichte teams die zelf zeer nauw samenwerken met de klanten. Het management en de aandeelhouders krijgen een nieuwe rol in de vorm van adviserend platform.

 

Bij veel jonge IT bedrijven is het een populaire vorm, de zelfsturende organisatie. Het flexibele karakter van deze bedrijven is een grote plus in het proces naar zelfsturing, zo ook bij Bexter. De zelfsturende organisatie bestaat uit verschillende teams. Deze zijn multidisciplinair waarin elk teamlid een specifieke rol heeft. Iedereen in het team is gelijkwaardig en dus even belangrijk. De teamleden zelf zijn verantwoordelijk om op de beste manier te functioneren en als team het gezamenlijke doel te halen. Dit werkt effectief, omdat iedereen een rol heeft die het beste bij hem of haar past en zorgt voor meer bevlogenheid en energie.

 

Deze effectiviteit brengt ook voor u als klant veel voordelen met zich mee. U staat altijd centraal, omdat de zelfsturende teams ‘klant’ denken, voelen en leven. De communicatielijnen worden korter en het beslisproces wordt eenvoudiger. Daarmee is Bexter klaar voor komende innovaties en kan het bedrijf toonaangevend blijven.

 

Ook in het nieuwe jaar zal Bexter veel van zichzelf laten horen. Vanaf januari is al dit nieuws op de voet te volgen in een nieuw blog op bexter.nl. Zo beginnen we 2017 met een flitsende start en wensen u uiteraard hetzelfde toe!

 

Team Bexter