Bexter

Bexter en 'groen denken'

In 2020 zijn we door de Corona crisis meer gaan thuiswerken en mede daardoor hebben we onze CO2 uitstoot binnen Bexter aanzienlijk kunnen verminderen. Dit heeft eraan bijgedragen dat we in een snel tempo zijn gaan nadenken over het ‘verduurzamen’ van ons wagenpark. Per 1 januari 2021 hebben we onze auto’s op fossiele brandstoffen ingeruild voor vier elektrische auto’s, zodat we de CO2 verlaging ook de komende jaren kunnen voortzetten.

 

Wist je dat bij auto’s op fossiele brandstof zo’n 30% van de warmte omgezet wordt in beweging, terwijl de rest verloren gaat? Bij een elektrische wagen wordt 70% van de energie van de batterij omgezet in beweging[1]. Minder energieverspilling dus[2].

 

Daarnaast worden de Bexter parkeerplaatsen uitgebreid met vier laadpalen. Zo bieden we niet alleen onze medewerkers de mogelijkheid van elektrisch laden aan, ook klanten kunnen hier gebruik van maken. Geen tijd meer verspillen aan het zoeken naar het dichtstbijzijnde laadpunt. Maar het motto: ’Gemak dient de mens’!!

 

Bexter gaat door met verduurzamen

Ook bedrijfsmatig maken we stappen binnen de ‘groene transitie’. Niet alleen met de aanpassing van ons wagenpark, ook binnen dagelijkse werkzaamheden zijn we ons meer bewust van de positieve gevolgen van digitalisering en denken we na over het klimaat. We printen zo min mogelijk en op kantoor scheiden we het afval.

 

Ook binnen onze software zijn we bekend met ‘duurzame’ stappen maken; Bexter biedt notabene dé oplossing om herbruikbare emballage duurzaam te registreren met TrackOnline. Met gebruik van TrackOnline begint het omdenken en het hergebruiken van emballage bij onze klanten. Het biedt de juiste ondersteuning en zorgt ervoor dat klanten hun emballage kunnen hergebruiken. Dit vraagt wel om een grotere investering, aangezien de aanschafprijs hoger ligt dan eenmalige emballage. Daarom is het nog belangrijker om deze emballagestromen te beheren en inzichtelijk te hebben. Uiteindelijk verdient het zich terug en is het dé oplossing om logistieke middelen in de keten groener en duurzamer te maken.

[1] https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/is-elektrisch-rijden-de-toekomst#:~:text=Hoe%20duurzaam%20is%20elektrisch%20rijden?%20Het%20grote%20voordeel,je%20gebruikt%20om%20de%20accu%20op%20te%20laden.

[1] https://newmotion.com/nl-nl/kenniscentrum