Bexter

Een succesvol implementatietraject bij Coloríginz

"Waar krijg je energie van?" Was een vraag tijdens mijn sollicitatiegesprek acht maanden geleden. Mijn antwoord was het doorgronden van processen en het meewerken aan verandering binnen een organisatie. Tijdens implementaties van TrackOnline komen beide aspecten aan bod en in mijn blog vertel ik graag over de succesvolle implementatie van onze sierteeltklant Coloríginz.

 

Introductie Coloríginz

Coloríginz is als exporteur van bloemen en snijgroen actief in de sierteelt en is onderdeel van Dutch Flower Group. Herkenbaar zijn de Deense karren waarop bloemen en snijgroen worden vervoerd. Coloríginz worstelde met vragen als ‘welke kar is van mij’ en ‘waar staan mijn karren’. Inzicht in de karrenstroom, saldo opbouw voor locaties en het proactief informeren en afstemmen van saldo’s waren de vraagstukken van Coloríginz waarvoor de hulp van Bexter is gevraagd.

 

Projectaanpak

Voor een TrackOnline consultant is het fijn als er vanuit de organisatie een vast aanspreekpunt is die actief meedenkt. Binnen Coloriginz is dit Mike Bosse, business optimizer, die voor zijn afstudeeropdracht de problematiek binnen de CC-karrenregistratie inzichtelijk heeft gemaakt. Samen met Mike hebben we de implementatie voor Coloríginz gerealiseerd. Een helder projectplan en escalatiemodel geven sturing aan een project. Doelstellingen worden behaald en indien dit niet dreigt te lukken kan er worden geëscaleerd naar de verantwoordelijke persoon binnen de organisatie die de benodigde acties kan uitzetten.

 

Evenwicht in karrenregistratieproces

Naast het inzichtelijk maken van de CC-karrenstromen zijn de verschillende werkzaamheden rond de registratie verdeeld in de organisatie en belegd bij de verantwoordelijke. Hierdoor heeft Coloríginz niet meer te maken met grote stapels CMR’s/fustbonnen die door de administratie moet worden ingevoerd, maar actief betrokken medewerkers uit verschillende disciplines die samen zorgen voor een correcte digitale karrenregistratie. Zo zorgt inkoop voor inzicht in wat logistiek kan verwachten door het juist vermelden van het aantal karren en verwerkt de afdeling logistiek vanuit de mobiele app de transacties met de juiste handtekeningen! De verkoopafdeling levert aan klanten en is actief in gesprek met de klanten over retourtermijnen van karren. In dit geval vermindert TrackOnline de werkdruk op de administratieve afdeling en elimineert het de Excel werkzaamheden bij de verschillende betrokken afdelingen.

 

Werkplezier!

Voor mij is Coloríginz hét voorbeeld waarbij TrackOnline zorgt voor zowel een heldere karrenregistratie, een verlaging van de werkdruk en een plezierige manier van werken. TrackOnline gaat dus verder dan het financiële aspect rond karren en andere ladingdragers registreren en draagt bij aan meer werkplezier op de werkvloer! Meewerken aan verbeterprojecten is waar ik energie van krijg en wat ik graag binnen organisaties wil oppakken! Heb jij ook een soortgelijk probleemstuk als Coloríginz? Stuur mij vrijblijvend een e-mail en we kijken samen naar een toepasselijke oplossing!