Bexter

Smart industry, was vroeger alles beter?

Om de week schrijft één van onze medewerkers een Bexter blog. Een rubriek met uiteenlopende onderwerpen, van wat er speelt bij de klant en trends in de markt tot een kijkje achter de schermen bij Bexter. Deze week is het de beurt aan onze commercieel directeur Toon de Jong. Hij schrijft over Smart Industry, ook wel Industry 4.0 genoemd.

Bijna elke dag hebben wij contact met onze klanten over de grootschalige digitaliseringsveranderingen. Vaak zien zij door de bomen het bos niet meer door het gebruik van moeilijke (vaak Engelstalige) begrippen. Ze weten niet precies waar welke kansen liggen en waar zich mogelijke risico’s voordoen. Een aantal van hen experimenteert ook met nieuwe technologieën. Soms zelfstandig. Soms met andere ketenpartners. Vaak zijn hier ook specialisten bij betrokken.

In veel gevallen wordt aan deze projecten, door het ‘hippe en avontuurlijke karakter’ het woord smart toegevoegd. We zien allerlei programma’s voorbijkomen. Van ‘smart logistics’ tot ‘smart farming’ en van ‘smart cities’ tot ‘smart industry’. Om de laatste eruit te pikken: wat is ‘smart industry’ eigenlijk?

 

Smart industry

De definitie smart industry is ooit bedacht door onderzoeksinstituut TNO en werkgeversorganisatie FME. Volgens TNO staat smart industry voor verregaande digitalisering, het aan elkaar koppelen van producten, machines en mensen én de inzet van nieuwe productietechnologie.

 

Veel mensen noemen smart industry en Industrie 4.0 in één adem, omdat zij deze ontwikkeling zien als de 4e industriële revolutie. Vanuit Bexter willen we hier natuurlijk graag een bijdrage aan leveren. We hebben inmiddels de eerste stappen gezet: TrackOnline maakt het mogelijk om geautomatiseerde systemen aan elkaar te verbinden en data uit te wisselen. Uiteindelijk willen klanten dat de systemen autonoom gaan opereren door hun analytisch en zelflerend vermogen. Zo kan onze software applicatie TrackOnline worden gekoppeld aan diverse IoT (Internet of Things)-netwerken. Een aantal van onze klanten maakt gebruik van sensoren of tags in hun ladingdragers. Deze worden ook wel ‘intelligente assets’ of ‘intelligente logistieke middelen’ genoemd.

 

Circulaire keuzes

Deze informatie helpt ook om circulaire keuzes te maken voor onderhoud, hergebruik, en vervanging van ladingdragers. Om echt het verschil te maken is het belangrijk dat iedereen bereid is om relevante data te delen, zodat ‘pools’ van ladingdragers het meest efficiënt kunnen worden ingezet.

 

Was  vroeger dan alles beter? Nee, natuurlijk niet! Door de inzet van techniek kunnen processen beter worden ingericht waardoor minder geld, tijd en/of inspanning nodig is en wellicht minder fouten worden gemaakt.

 

Wij willen klanten hier graag bij helpen en proberen dit zo goed mogelijk te doen. Gewoon met een leuke club van betrokken, flexibele en ondernemende mensen. Zonder poeha en buzzwoorden.