Bexter

MediTracker

Medische apparatuur en instrumenten zijn kostbaar en vragen vrijwel onophoudelijk om controle en inventarisatie. Deze processen zijn tijdrovend en foutgevoelig. Hiervoor is een oplossing bedacht die veel minder tijd kost, de kans op fouten verkleint en continu een actueel inzicht geeft in de locatie van apparaten en instrumenten. Deze oplossing vergroot hiermee tegelijk de efficiëntie.

Waarom MediTracker?

In ziekenhuizen wordt nog vaak veel tijd gestoken in het zoeken naar en het handmatig tellen en controleren van instrumenten en apparatuur. Evenals in het bijhouden van voorraden. Dat hier winst te behalen valt, is duidelijk. Dit kan sneller, betrouwbaarder en efficiënter.

Voordelen

Met MediTracker worden dit soort processen grotendeels geautomatiseerd. Ze gaan dan sneller en ze verlopen vooral betrouwbaarder. Ook over- of onder bevoorrading wordt verleden tijd, wat het proces efficiënter maakt. Door real time inzicht in voorraden van met name gebruiksartikelen, breng je voorraadvolumes terug en voorkom je dat artikelen onnodig over de houdbaarheidsdatum gaan.

In de praktijk

Met MediTracker zie je van elk medisch hulpmiddel of gebruiksartikel hoe vaak het gebruikt is en door wie. Of er voldoende voorraad aanwezig is en of een houdbaarheidsdatum dreigt te verlopen. Ook voorkom je bijvoorbeeld dat hulpmiddelen zoekraken, of dat een instrument onbedoeld achterblijft in een patiënt.
Komen er problemen met bepaalde hulpmiddelen of gebruiksartikelen aan het licht? Dan achterhaal je snel om welke het gaat en welke patiënten er mogelijk mee in aanraking zijn geweest. De kans dat er per ongeluk defecte hulpmiddelen of instrumenten gebruikt worden, is ook aanzienlijk kleiner. Door het toepassen van MediTracker in jouw werkprocessen, neemt de kans op menselijke fouten af en worden administratieve lasten verminderd.

Resultaat

Kosten- en tijdsbesparing, real time en historische locatiebepaling, inzicht in voorraden en houdbaarheid.

Voordelen van MediTracker in het kort

  • Kwaliteitsstijging door het terugdringen van fouten
  • Patiëntveiligheid neemt toe door een eenvoudig en duidelijk proces
  • Efficiëntie vergroot door sneller en goedkoper werken
  • Besparingen door real time voorraadinzicht en locatiebepaling